Skjutdörrar – Flexibilitet och säkerhet i med litet fotavtryck

Skjutdörrar har många fördelar, både i din entré och mellan byggnadsdelar. De erbjuder ett effektivt sätt att hindra obehörigt tillträde, samtidigt som de kan göras mycket breda och manövreras snabbt för att enkelt kunna släppa igenom stora mängder besökare.

Skjutdörrar är en flexibel lösning för att skapa slussar som tillåter fri passage för besökare, samtidigt som de håller värmen kvar inne i byggnaden. De fungerar också bra mellan olika byggnadsdelar.

Det finns också mer avancerade skjutdörrar, som kan användas för att snabbt slussa människor till olika destinationer genom att växla mellan två öppningar. På så sätt kan du till exempel se till att behöriga personer kan passera direkt in i byggnaden, medan övriga besökare slussas till en reception, allt i en mycket kompakt och säker lösning.

Med skjutdörrar från Boon Edam får du väl fungerande och kompakta lösningar av hög kvalitet. I sortimentet finns både traditionella skjutdörrar, slussar och kompletta, välvda entréslussar för alla behov.

En skjutdörr är snabbmanövrerad och tar lite plats

Konventionella dörrar tar mycket plats i anspråk. De behöver ha plats att svänga ut och är opraktiska till exempel när du har stora folksamlingar snabbt ska kunna slussas in eller ut. Med skjutdörrar slipper du detta problem, eftersom de helt enkelt glider undan och snabbt är ur vägen, utan risk att krocka med människor eller möbler. De kan dessutom göras lätta och byggas så att de kan manövreras mycket snabbt.

Skjutdörrar är effektiva entrédörrar

Dina entrédörrar ska uppfylla många krav. De måste passa väl in i fasaden och får inte förfula, utan måste bidra till byggnadens helhetsintryck. De måste också klara av sitt jobb, som kan vara både att släppa in folk och att hålla obehöriga ute. Viktigt är också att dina entrédörrar inte är ett hinder för funktionshindrade personer eller för leverantörer som för med sig skrymmande gods.

Skjutdörrar i entrén ger dig en kompakt lösning som är lätt att installera och underhålla, och som kan styras flexibelt för att anpassa tillgänglighet och luftväxling efter tiden på dygnet.